Welt

Welke maatregelen worden als ongrondwettelijk beschouwd?

De Franse Constitutionele Raad heeft donderdag grote delen van een verdeeldheid zaaiende nieuwe immigratiewet, die met de steun van extreemrechts in het parlement was aangenomen, vernietigd, en oordeelde dat de maatregelen in strijd zijn met de grondwet.

Uitgegeven op:

2 minuten

De Raad, die tot taak heeft de grondwettigheid van door het parlement goedgekeurde wetten te valideren, heeft 32 van de 86 wetsartikelen geheel of gedeeltelijk geschrapt, grotendeels om procedurele redenen.

Het schrapte met name het grootste deel van de clausules die waren ingevoerd door rechtse wetgevers van de oppositie om het wetsvoorstel tijdens een turbulent parlementair proces verder aan te scherpen.

Lees verderDe Franse rechtbank schrapt grote delen van de harde immigratiewetgeving als ongrondwettelijk

Tegenstanders van de hervorming hadden de regering van president Emmanuel Macron ervan beschuldigd te zwichten voor de druk van extreemrechts om de wet door het parlement te krijgen.

Ongeveer 75.000 mensen gingen dit weekend landelijk de straat op om te protesteren tegen de voorgestelde wetgeving, vooruitlopend op het besluit van de Constitutionele Raad.

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste maatregelen die door de rechtbank zijn afgewezen.

  • Vertraagde toegang tot sociale uitkeringen

De Constitutionele Raad verwierp een belangrijk artikel dat het voor immigranten moeilijker maakt om toegang te krijgen tot sociale voorzieningen, waardoor onderscheid wordt gemaakt tussen Franse staatsburgers en buitenlanders.

De voorgestelde wetgeving maakte de betaling van bepaalde sociale uitkeringen aan buitenlanders afhankelijk van hun arbeidsstatus.

Immigranten zonder baan zouden vijf jaar moeten wachten voordat ze maandelijkse huurtoeslag kregen, bekend als APL, terwijl degenen met een baan drie maanden zouden hebben gewacht.

De maatregel werd gezien als een grote concessie aan Frans extreemrechts en delen van de conservatieve Les Républicains, die willen dat Franse burgers een prioriteitsstatus krijgen als het gaat om sociale zekerheid.

De Raad verwierp ook de introductie van ‘migratiequota’, die het aantal immigranten dat in Frankrijk werd geaccepteerd – met uitzondering van asielzoekers – over een periode van drie jaar zou hebben beperkt.

Deze maatregel werd door Macrons eigen regerende coalitie als ongrondwettelijk erkend. Niettemin stemde het ermee in het aan het herziene wetsvoorstel toe te voegen om de steun van Les Républicains te winnen, in de hoop dat de Constitutionele Raad het zou schrappen.

Deze stap was voor critici aanleiding om Macron ervan te beschuldigen de verantwoordelijkheid af te schuiven op de Constitutionele Raad door wetgeving in te dienen waarvan hij wist dat deze in strijd was met de basiswet van Frankrijk.

Het Hooggerechtshof heeft ook een maatregel uitgevaardigd die grote verdeeldheid zaait, waardoor het voor immigranten moeilijker wordt om hun families naar Frankrijk te brengen.

Het wetsvoorstel bepaalde dat immigranten moesten bewijzen dat ze 24 maanden in Frankrijk hadden gewoond (tegenover de huidige 18 maanden) voordat ze een aanvraag konden indienen om hun gezin naar Frankrijk te laten overkomen.

Het vereiste ook dat aanvragers voor elk gezinslid een bewijs moesten overleggen van een ‘normaal’ inkomen en van een Franse ziektekostenverzekering.

Aan dergelijke eisen zou onmogelijk kunnen worden voldaan, betoogde Groen-parlementariër Mélanie Vogel tijdens parlementaire debatten in november.

“Als de familie van een buitenlander zich niet in Frankrijk bevindt, zullen ze niet aangesloten zijn bij de sociale zekerheid en zal hun particuliere verzekering in hun land van herkomst niet geldig zijn in Frankrijk”, zei ze.

(Met AP en AFP)

Adelbert

Hallo, ich bin Adelbert. Ich bin Nachrichtenautorin und es liegt mir am Herzen, wichtige Geschichten zum Leben zu erwecken. Ich schreibe nun schon seit Jahren und liebe die Herausforderung, die richtigen Worte zu finden, um eine Geschichte auf interessante Weise zu erzählen. Meine Lieblingsthemen sind Politik und aktuelle Ereignisse, und ich bemühe mich, den Lesern genaue Informationen zu liefern, die ihnen helfen können, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn ich nicht schreibe, genieße ich es, neue Orte zu erkunden und neue Leute kennenzulernen.
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"