Deutschland

wat verandert er op 1 januari 2024 voor uw pensioen?

Vanaf maandag 1 januari 2024 wordt het algemeen stelselpensioen verhoogd met 5,3%. Een stijging die blijkt uit de Pensioenverzekeringen, iets groter dan die aangekondigd door de minister van Economische Zaken.

Nieuws dat gepensioneerden zal verrassen. Een paar dagen geleden maakte de website van de pensioenverzekering bekend van welke verhoging zij vanaf 1 januari 2024 zullen kunnen profiteren. Een verhoging van het basispensioen die is gedefinieerd om veranderingen in de consumptieprijzen op te vangen, tabak niet meegerekend.

Voor dit nieuwe jaar worden de pensioenen van gepensioneerden daarom met 5,3% verhoogd. Een niveau boven wat de minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, afgelopen september aanvankelijk had voorspeld, die toen een stijging van 5,2% voorspelde.

Een herwaardering volgens een rekenformule

Als het niveau van deze pensioenverhoging is gestegen, is het geen kerstcadeau van de overheid. Het is eenvoudigweg een kwestie van het respecteren van de berekeningsformule, vastgelegd in het Wetboek van Sociale Zekerheid.

Het kan enigszins moeilijk te begrijpen zijn. Om dit te bepalen, hoeft u alleen maar het verschil te maken tussen de gemiddelde waarde van de consumentenprijsindex, van november 2022 (N-1) tot en met oktober 2023 (N), en het waardegemiddelde van de index over de periode tussen november 2021 ( N-2) en oktober 2022 (N-1). Het totaal moet dan worden vergeleken met de gemiddelde prijs tussen november (N-2) en oktober (N-1).

Raak niet in paniek om de prijzen van deze indices te vinden. Ze worden gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies in de voorlaatste maand voorafgaand aan de herwaarderingsdatum.

Andere diensten beoordeeld

Houd er wel rekening mee dat deze pensioenverhoging pas op 9 februari wordt uitbetaald en niet op 1 januari. In feite geldt het voor de pensionering van de betrokkenen, vanaf januari, maar je zult een maand moeten wachten om het te zien.

Mensen die aangesloten zijn bij het regionale fonds Elzas-Moezel kunnen er echter vanaf 1 februari van profiteren, met een herinnering voor het januaripensioen.

Ook andere diensten zullen het doelwit zijn. Onder meer de solidariteitsuitkering voor ouderen (Aspa), het overlevingspensioen, de weduwschapsuitkering en tenslotte de solidariteitsuitkering voor oude werknemers, de levensonderhoudsuitkering en de uitkering voor moeders.

Adelhard

Hallo, mein Name ist Adelhard. Ich bin Nachrichtenautorin und es ist meine Leidenschaft, wichtige Geschichten ans Licht zu bringen. Ich schreibe nun schon seit Jahren und genieße die Herausforderung, die richtigen Worte zu finden, um eine Geschichte auf fesselnde Weise zu erzählen. Meine Lieblingsthemen, über die ich schreibe, sind Politik und aktuelle Ereignisse, und ich versuche, den Lesern genaue Informationen zu geben, die es ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn ich nicht schreiben würde, würde ich gerne neue Orte erkunden und neue Leute kennenlernen.
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"