Welt

Paolo Gentiloni: “Viktor Orban heeft eindelijk begrepen dat een dierenarts hem veel problemen zou hebben bezorgd”

Gepubliceerd op :

Donderdag 1 februari vond een buitengewone Europese Raad plaats waarin de Zevenentwintig unaniem stemden voor hulp aan Oekraïne van 50 miljard euro over een periode van vier jaar, ondanks de aanhoudende dreiging van Viktor Orbán om zijn vetorecht te gebruiken. Deze top werd ook verstoord door demonstraties van boze boeren: de milieunormen van het Groene Pact werden als te belastend beschouwd, handelsovereenkomsten werden als oneerlijk beschouwd, brandstofprijzen… de redenen zijn talrijk. We praten erover met de Italiaanse commissaris voor Economie, Paolo Gentiloni.

De bovenkant van 1eh Februari zal zijn kwalificatie als buitengewoon hebben verdiend. Viktor Orbán heeft er eindelijk mee ingestemd om voor 50 miljard euro hulp aan Oekraïne te stemmen, bestaande uit 33 miljard aan leningen en 17 miljard aan donaties. Om dit resultaat te bereiken hebben de 26 andere lidstaten slechts twee minimale concessies gedaan: zij accepteerden dat de steun elk jaar opnieuw besproken zou worden – zonder de mogelijkheid van een stemming en dus van een veto – en dat de Raad om de twee jaar zou kunnen eisen een evaluatie van deze unanieme steun.

“De Europese Unie is sterker dan haar eigen verdeeldheid”, verwelkomt Paolo Gentiloni. “Viktor Orbán besefte eindelijk zijn isolement en begreep dat het opleggen van zijn veto hem problemen zou hebben bezorgd”, voegt hij eraan toe. Velen vreesden dat Viktor Orbán alleen maar zou toegeven in ruil voor de vrijgave van 20 miljard euro aan Europese fondsen bestemd voor Hongarije, die door Brussel waren bevroren vanwege schendingen van de rechtsstaat in Boedapest. Paolo Gentiloni bevestigt dit: „Deze twee dossiers staan ​​volledig los van elkaar (…), de discussie over het Hongaarse herstelplan loopt nog (…) maar er is tijdens de top van donderdag geen besluit over dit onderwerp genomen.“

Economisch gezien is de Europese Unie de grootste bijdrager van Oekraïne. Paolo Gentiloni hoopt dat dit besluit van de Raad “een boodschap zal zijn aan de Verenigde Staten, die de kwestie de komende dagen in het Congres zullen bespreken. (…) Ik ben vrij optimistisch dat de Verenigde Staten in staat zullen zijn een oplossing te vinden Een goede weg voorwaarts om bepaalde vormen van steun voort te zetten. Maar zonder deze Europese steun, zonder de Europese Unie, zou het voor de Oekraïners onmogelijk zijn om hun strijd, die een strijd voor onze waarden is, voort te zetten.‘

Deze Europese top vond plaats tegen een achtergrond van onvrede uit de landbouwwereld. Er broeit woede in heel Europa, en sommige boeren zijn zelfs tot in Brussel gekomen, waar deze donderdag duizend tractoren in de Europese wijk werden geteld.eh FEBRUARI. De protesten zijn ook in de conclusies van de Europese Raad geslopen, waarbij de Zevenentwintig de legitimiteit van een aantal van de door boeren geuite zorgen erkennen.

De redenen voor de woede zijn talrijk: stijgende energieprijzen, moeilijke relaties tussen boeren en grote retailers, maar ook het Green Deal-beleid en de milieunormen die daarmee gepaard gaan, evenals het handelsbeleid met Oekraïne. “We hebben geprobeerd een aantal van deze zorgen weg te nemen door besluiten te nemen over bepaalde voedselproducten die uit Oekraïne komen en door besluiten te nemen over maatregelen die boeren dwingen braakland te leggen, maar we moeten blijven luisteren omdat deze sector, die een van de grootste is, begunstigden van de Europese begroting, is essentieel.“

Een andere grote zorg voor de Europese boeren zijn de handelsovereenkomsten, en meer in het bijzonder de overeenkomst met Mercosur, die bepaalde Zuid-Amerikaanse landen verenigt en waarvan de onderhandelingen al enkele jaren gaande zijn. Dit voorziet in feite in verlaagde douanerechten voor de invoer in Europa van bepaalde voedingsmiddelen die op het Amerikaanse continent zijn geproduceerd, zoals bijvoorbeeld vlees en maïs.

En terwijl de Europese milieunormen steeds strenger worden, baart de import van producten die niet aan dezelfde normen onderworpen zijn de Europese boeren zorgen. Maar de commissaris voor Economie wil geruststellend zijn: “We kunnen geen onderhandelingen afronden die schadelijk zouden zijn voor zeer belangrijke sectoren van onze economieën, zoals de landbouw, en de ervaring leert ons dat normaal gesproken al onze handelsovereenkomsten voordelig zijn geweest voor onze economieën.” …) Ik begrijp het idee dat we heel voorzichtig moeten zijn om geen overeenkomsten te sluiten die ongunstig zouden zijn voor bijvoorbeeld onze landbouw. ​​Maar tegelijkertijd denk ik dat de „Openheid voor handelsovereenkomsten gunstig zou zijn.“ …) We zullen deze onderhandelingen daarom voortzetten, uiteraard rekening houdend met de zorgen die uit de landbouwwereld komen.“

De economische vooruitzichten voor de Europese Unie, die een zwakke groei van 0,5% voor 2023 laten zien, zijn somber. Volgens de commissaris voor Economie is deze situatie te wijten aan “een opeenvolging van crises die zeer moeilijk aan te pakken zijn: de ene trof alle landen in de wereld, Covid, en de andere, de oorlog in Oekraïne, trof de hele wereld vanuit een geopolitiek perspectief. Maar economisch gezien heeft het vooral Europa getroffen. In de herfst van 2022 verwachtten we een recessie in Europa. (…) We hebben een extreem lage groei, maar we zijn erin geslaagd de recessie te vermijden.“

Op Europese schaal is het ergste vermeden, maar voor een tiental EU-landen, waaronder Duitsland, de grootste Europese economie, is dat niet het geval. Voor Paolo Gentiloni „moeten we onze economie ertoe aanzetten investeringen te doen. (…) We moeten in ieder geval de fouten vermijden die we misschien tien of twaalf jaar geleden hebben gemaakt tijdens de internationale financiële crisis, toen we met bezuinigingen op deze crisis reageerden. beleid. Het zou een vergissing zijn (om opnieuw te beginnen).“

Dit is ook wat er op het spel staat bij de hervorming van het stabiliteitspact, dat bijzonder strenge normen hanteert. Deze hervorming roept controverse op, ondanks het volgende beginsel dat van de Commissie verlangt dat zij rekening houdt met de bijzonderheden van elke staat en vrijstellingen verleent om investeringen aan te moedigen. Het voorstel van de Commissie bestaat ook uit het terugdringen van de staatsschuld, wat de vakbonden boos maakt, en velen zeggen dat we onder leiding van Duitsland terugkeren naar bezuinigingen, wat Paolo Gentiloni weerlegt: “Er is niets in deze voorstellen dat de lidstaten dwingt terug te keren naar een beleid van strengheid en bezuinigingen.“

Italië, onder leiding van de zeer rechtse Giorgia Meloni, bereidt zich voor op de lancering van een grootschalig plan om het postkantoor, de spoorwegen en het ENI-bedrijf te privatiseren om zijn schuldenlast terug te dringen, die is geëxplodeerd tot 140%. 60% aanbevolen door het Europees Pact. Voor Paolo Gentiloni, een van de voorgangers van Giorgia Meloni, is het terugdringen van de schulden „noodzakelijk en belangrijk, vooral voor Italië (…), maar het moet geleidelijk gebeuren“. En om te concluderen dat het door Giorgia Meloni gepresenteerde plan “een besluit van de regering is, en hier, in Brussel, respecteren we het”.

Programma samengesteld door Sophie Samaille, Agnès Le Cossec, Perrine Desplats en Isabelle Romero

Adele

Grüße, das ist Adele. Als Nachrichtenjournalist setze ich mich dafür ein, bedeutende Geschichten zum Leben zu erwecken. Ich schreibe schon seit langem und genieße die Herausforderung, die perfekten Worte zu finden, um eine Geschichte auf fesselnde Weise zu vermitteln. Politik und aktuelle Ereignisse gehören zu meinen Lieblingsthemen, über die ich schreibe, und ich arbeite hart daran, den Lesern genaue Informationen zu geben, damit sie kluge Urteile fällen können. Wenn ich nicht schreibe, reise ich gerne und knüpfe Kontakte zu neuen Leuten.
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"