Deutschland

La Grande-Paroisse: een man in absolute nood nadat hij op een hoogspanningsmast is neergestreken

Maar wat ging hij op oudejaarsavond bovenaan een elektriciteitsmast van een hoogspanningslijn doen? Deze zondag aan het eind van de dag, rond 18.00 uur, werd in de stad La Grande-Paroisse een man gezien bovenop een mast van een elektrische leiding van 63.000 volt. Bij nader inzien zit de man letterlijk aan de paal vastgelijmd, alsof hij vastgelijmd is. Maar hij lijkt te leven.

Hulpdiensten werden onmiddellijk gewaarschuwd. RTE is verantwoordelijk voor het hoog- en zeer hoogspanningsnetwerk over een lengte van 106.000 km in heel Frankrijk en schakelt de lijn uit terwijl de hulpdiensten tussenbeide komen. Brandweerlieden van de interventiegroep gevaarlijke omgevingen (Grimp) werden naar de locatie gestuurd. Ze slagen erin de ongelukkige man weer op de grond te krijgen. Maar de bevindingen zijn verschrikkelijk: de man, vermoedelijk rond de veertig jaar oud, werd verbrand en zijn toestand werd als absoluut urgent beschouwd. Er wordt verwacht dat een helikopter hem naar een gespecialiseerd ziekenhuis zal vervoeren.

Als u te dichtbij komt, kan er een elektrische boog ontstaan

63.000 volt zou overeenkomen met een klassieke spanningslijn bij RTE, omdat sommige oplopen tot 400.000 volt. Echte ‘elektriciteitssnelwegen’.

“Het is een dramatisch ongeval”, klaagde RTE zondagavond. “We voeren regelmatig voorlichtingscampagnes uit om mensen eraan te herinneren dat het beklimmen van deze masten verboden is. Alleen RTE-personeel is daartoe bevoegd omdat zij de nodige maatregelen nemen.” En onthoud dat er in de buurt van een hoogspanningsleiding gevaar bestaat zodra u deze nadert of een object in die richting wijst, zonder het zelfs maar rechtstreeks aan te raken.

Als u simpelweg te dichtbij komt, kan dit een elektrische boog veroorzaken (ook wel “strike” genoemd) en dus een risico op elektrocutie! In de buurt van constructies zoals elektrische onderstations, boven- en ondergrondse leidingen of zelfs elektriciteitskasten, wordt het ten zeerste aanbevolen om afstand te houden.

Adelhard

Hallo, mein Name ist Adelhard. Ich bin Nachrichtenautorin und es ist meine Leidenschaft, wichtige Geschichten ans Licht zu bringen. Ich schreibe nun schon seit Jahren und genieße die Herausforderung, die richtigen Worte zu finden, um eine Geschichte auf fesselnde Weise zu erzählen. Meine Lieblingsthemen, über die ich schreibe, sind Politik und aktuelle Ereignisse, und ich versuche, den Lesern genaue Informationen zu geben, die es ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn ich nicht schreiben würde, würde ich gerne neue Orte erkunden und neue Leute kennenlernen.
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"