Deutschland

hydroxychloroquine in verband gebracht met bijna 17.000 sterfgevallen in zes landen in het voorjaar van 2020 – Libération

De Covid-19-pandemie in Frankrijkdossier

Een Franse studie die op 2 januari werd gepubliceerd, geeft een schatting van het aantal sterfgevallen aan het begin van de coronaviruspandemie die mogelijk toe te schrijven zijn aan de behandeling die door Didier Raoult wordt gepromoot.

Hoe erg was het voorschrijven van hydroxychloroquine tijdens de eerste golf van de Covid-19-pandemie? Een studie gepubliceerd op dinsdag 2 januari door het tijdschrift Biogeneeskunde en farmacotherapie komt met een antwoord: bijna 17.000 sterfgevallen zijn gelinkt aan dit medicijn in zes landen – waaronder Frankrijk – tijdens de eerste golf van Covid-19, in het eerste kwartaal van 2020.

“Deze resultaten illustreren het gevaar van hergebruik van medicijnen met laag bewijsmateriaal,” wijs op de auteurs van de studie, onderzoekers van de Hospices Civils de Lyon. In Frankrijk gaf de regering in maart 2020 toestemming voor het voorschrijven van ‘HCQ’, verdedigd door Didier Raoult, voormalig directeur van de IHU van Marseille, voor ernstige Covid-patiënten, voordat dit systeem in mei 2020 werd ingetrokken.

Het sterfterisico nam toe met 11%

Om tot hun resultaat te komen hadden de wetenschappers verschillende elementen uit hetzelfde land nodig, namelijk het aantal patiënten dat met Covid in het ziekenhuis was opgenomen, hun sterftecijfer en het aantal recepten voor hydroxychloroquine. Met deze elementen konden ze het aantal patiënten berekenen dat aan Covid stierf nadat ze met dit medicijn waren behandeld in Frankrijk, België, Italië, Spanje, Turkije en de Verenigde Staten.

Vervolgens paste het team van onderzoekers uit Lyon de resultaten toe van een ander onderzoek, gepubliceerd in Communicatie over de natuur in april 2021. Hieruit werd geschat dat hydroxychloroquine het sterfterisico van de patiënt met 11% verhoogde. Zo kwamen ze tot het resultaat van 16.990 sterfgevallen als gevolg van behandeling, waaronder 12.739 in de Verenigde Staten en 199 in Frankrijk. In Frankrijk had Covid in de zomer van 2020 al meer dan 30.000 mensen gedood.

“Moleculen waarvan de toxiciteit wordt onderschat en waarvan de effectiviteit wordt overschat”

Nog een les uit dit onderzoek: de grote variabiliteit in het gedrag van witte vachten. In de zes onderzochte landen varieert het receptpercentage voor hydroxychloroquine van 15,6% in Frankrijk tot 83,5% in Spanje. Jean-Christophe Lega, professor aan de Hospices Civils de Lyon en hoofd van het onderzoeksteam, is verrast door deze “variabel, zelfs anarchistisch gedrag van het ene ziekenhuis naar het andere.”

Deze ruwe cijfers moeten echter met een korreltje zout worden genomen. Elk van de gegevens die worden gebruikt om tot dit resultaat te komen, is onderhevig aan foutenmarges die het eindresultaat onnauwkeurig maken. Maar dit werk stelt ons nog steeds in staat een idee te krijgen van wat er wanneer gebeurt “we generaliseren het voorschrijfgedrag met moleculen waarvan we de toxiciteit ervan onderschatten en overschatten”, onderstreept Jean-Christophe Lega. Deze resultaten waren al gepresenteerd op het congres van de Franse Vereniging voor Farmacologie en Therapeutiek in juni 2022. Sindsdien zijn er enkele kleine correcties aangebracht.

Adelbert

Hallo, ich bin Adelbert. Ich bin Nachrichtenautorin und es liegt mir am Herzen, wichtige Geschichten zum Leben zu erwecken. Ich schreibe nun schon seit Jahren und liebe die Herausforderung, die richtigen Worte zu finden, um eine Geschichte auf interessante Weise zu erzählen. Meine Lieblingsthemen sind Politik und aktuelle Ereignisse, und ich bemühe mich, den Lesern genaue Informationen zu liefern, die ihnen helfen können, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn ich nicht schreibe, genieße ich es, neue Orte zu erkunden und neue Leute kennenzulernen.
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"