Deutschland

De Europese Unie is het eens over een ingrijpende hervorming van haar migratiebeleid

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben woensdag een principeakkoord bereikt over de moeizame hervorming van het Europese migratiebeleid, na een hele nacht onderhandelen en ruim drie jaar na de presentatie van dit project door de Commissie.

Gepubliceerd op :

5 mins

Na jaren van moeizame discussies en een nacht van slotonderhandelingen bereikten Europarlementariërs en vertegenwoordigers van de 27 lidstaten op woensdag 20 december een akkoord over de hervorming van het Europese migratiesysteem, dat door mensenrechtenverdedigers aan de kaak werd gesteld.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, verwelkomde deze “historische overeenkomst” die leidde tot het Pact inzake Migratie en Asiel. De voorzitter van het Europees Parlement, de Maltese Roberta Metsola, zei dat ze „erg trots“ was en zei dat dit „waarschijnlijk het belangrijkste wetgevingsakkoord van dit mandaat“ was.

Toevallig kwam deze doorbraak kort na de goedkeuring in Frankrijk van de controversiële immigratiewet, die een crisis veroorzaakte in het kamp van president Emmanuel Macron vanwege de steun van extreemrechts aan de tekst.

Duitsland, Frankrijk, Spanje, Griekenland en Nederland feliciteerden zichzelf, net als Italië, voor wie de hervorming ervoor zorgt dat landen aan de frontlinie aan de EU-grenzen zich ‘niet langer alleen voelen’. Omgekeerd heeft Hongarije, in tegenstelling tot de geplande solidariteitsmaatregelen, deze overeenkomst “krachtig” verworpen, waarvoor echter slechts een gekwalificeerde meerderheid vereist is.

Asiel- en migratiepact

Dit pact over migratie en asiel, gepresenteerd door de Europese Commissie in september 2020, bestaat uit een herziening van de Europese regels, na het mislukken van een eerder voorstel uit 2016, in de nasleep van de vluchtelingencrisis.

Het voorziet met name in een versterkte controle op de aankomst van migranten in de EU, gesloten centra nabij de grenzen om degenen die geen recht hebben op asiel sneller terug te laten keren, en een verplicht solidariteitsmechanisme tussen de lidstaten ten behoeve van staten die onder migratiedruk staan.

Het politieke akkoord dat over de vijf teksten van deze hervorming wordt verkregen, zal nog formeel moeten worden goedgekeurd door de Raad, dat wil zeggen de lidstaten, en het Europees Parlement.

Het doel is een definitieve goedkeuring vóór de Europese verkiezingen in juni 2024, terwijl de immigratiekwestie het politieke debat in veel Europese landen monopoliseert, tegen de achtergrond van de opkomst van extreemrechtse en populistische partijen.

De hervorming roept echter kritiek op van mensenrechtenorganisaties. Ongeveer vijftig van hen waren bang dat dit zou leiden tot “een slecht ontworpen, kostbaar en wreed systeem”. Caritas was van mening dat het “de toegang tot asiel en de rechten van degenen die bescherming zoeken beperkt”.

Het Franse Europarlementariër Damien Carême (Groenen) hekelde een pact “dat de mooiste waarden van Europa beschaamt”. „We komen met een tekst die erger is dan de huidige situatie. (…) We gaan muren, prikkeldraad en beveiligingssystemen in heel Europa financieren“, verklaarde hij op X (ex-Twitter).

Verplichte solidariteit

De hervorming handhaaft de geldende regel volgens welke het eerste land van binnenkomst in de EU van een asielzoeker verantwoordelijk is voor zijn dossier, met enkele aanpassingen. Maar om de landen in het Middellandse Zeegebied, waar veel ballingen aankomen, te helpen, wordt er een verplicht solidariteitssysteem georganiseerd in geval van migratiedruk.

Andere lidstaten moeten een bijdrage leveren door voor asielzoekers te zorgen, hen naar hun nationale grondgebied te herplaatsen of financiële steun te verlenen aan het land van binnenkomst.

De hervorming voorziet ook in een ‘screening’ van migranten bij aankomst en in een ‘grensprocedure’ voor degenen die statistisch gezien het minst waarschijnlijk asiel zullen krijgen, die in centra zullen worden vastgehouden zodat ze sneller naar hun thuisland kunnen worden teruggestuurd. herkomst of doorvoer.

Deze procedure zal van toepassing zijn op onderdanen van landen waarvoor het erkenningspercentage van de vluchtelingenstatus in de EU gemiddeld minder dan 20% bedraagt.

De Europese Raad benadrukte dat zelfs gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar door een dergelijke procedure moeten worden getroffen, waarbij bijvoorbeeld detentie in centra in de buurt van grenzen of luchthavens betrokken is.

De hervorming ‘respecteert onze waarden volledig’, zei het Franse EP-lid Fabienne Keller (Renew Europe, centristen en liberalen). Ze specificeerde dat het Europees Parlement garanties had gekregen over een mechanisme voor het toezicht op de grondrechten in deze grensprocedures, over de opvangomstandigheden van gezinnen met jonge kinderen, over de toegang tot gratis juridisch advies voor migranten.

Een andere overeengekomen tekst: een verordening inzake crisis- en overmachtsituaties, bedoeld om een ​​reactie te organiseren in het geval van een massale toestroom van migranten naar een EU-staat, zoals tijdens de vluchtelingencrisis van 2015-2016.

Ook hier voorziet het in verplichte solidariteit tussen de lidstaten en de invoering van een uitzonderlijk regime dat minder bescherming biedt aan asielzoekers dan de gebruikelijke procedures, met een mogelijke verlenging van de detentieduur aan de buitengrenzen van het blok.

De EU ervaart momenteel een toename van het aantal irreguliere aankomsten en het aantal asielaanvragen. Gedurende de eerste elf maanden van 2023 registreerde het Frontex-agentschap meer dan 355.000 overschrijdingen van de buitengrenzen van de EU, een stijging van 17%. Volgens het Asielagentschap van de EU (EUAA) zouden de asielaanvragen tegen eind 2023 kunnen oplopen tot meer dan een miljoen.

Met AFP

Adele

Grüße, das ist Adele. Als Nachrichtenjournalist setze ich mich dafür ein, bedeutende Geschichten zum Leben zu erwecken. Ich schreibe schon seit langem und genieße die Herausforderung, die perfekten Worte zu finden, um eine Geschichte auf fesselnde Weise zu vermitteln. Politik und aktuelle Ereignisse gehören zu meinen Lieblingsthemen, über die ich schreibe, und ich arbeite hart daran, den Lesern genaue Informationen zu geben, damit sie kluge Urteile fällen können. Wenn ich nicht schreibe, reise ich gerne und knüpfe Kontakte zu neuen Leuten.
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"