Deutschland

de Banque de France stelt haar prognoses naar beneden bij

De Banque de France heeft zojuist haar groeivoorspellingen naar beneden bijgesteld. Het verlaagde zijn rating met 0,1% en sloot zich daarmee aan bij de INSEE-rating. De bank verwacht nu een groei van 0,8% in 2023 in plaats van 0,9%.

De Banque de France handhaafde aanvankelijk een groei van 0,9% voor het bruto binnenlands product (bbp) in 2023. Maar de gegevens van het laatste kwartaal van het jaar lijken minder veelbelovend voor een effectief herstel in de toekomst. De bank realiseerde zich dat de dynamiek minder ritmisch zou zijn dan gehoopt en rekende daarom liever op een gematigder groeitempo, waardoor ze haar rating verlaagde naar 0,8%.

Groei: de Banque de France komt overeen met de INSEE-prognoses

De financiële instelling sluit zich daarmee aan bij de INSEE-prognoses, die ook een groei van 0,8% verwachten. Ter herinnering: het instituut had op zijn beurt een groei van 0,9% voorspeld voordat het vorige week zijn vooruitzichten met 0,1% naar beneden bijstelde. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft ook haar groeivooruitzichten voor de Franse economie naar beneden bijgesteld, door het eerder aangekondigde percentage te verlagen van 1% naar 0,9%. Door aldus hun voorspellingen te matigen, afgezien van de cijfers die eerder optimistisch bedoeld zijn, komen de drie organisaties overeen een zekere voorzichtigheid te benadrukken met betrekking tot de verhoopte dynamiek.

Met groeicijfers van 0,8% en 0,9% markeren de Banque de France, INSEE en de OESO vooral hun verschil met het ogenschijnlijk ongebruikelijke optimisme van de regering, die op haar beurt rekent op een positieve groei van 1%. De Banque de France voorspelt een dergelijke dynamiek pas in 2025, ook al rekent zij op een geleidelijke versnelling met groeivooruitzichten van 0,9% voor 2024. Voor 2025 voorspelt de Banque de France een groeipercentage van 1,3%, wat verder zou moeten verbeteren naar 1,6% voor 2026.

De regering wordt steeds optimistischer en rekent op een sterkere groei vanaf 2024 met een verwachting van 1,4%. Helemaal het tegenovergestelde van de OESO, die in plaats daarvan een groeidaling naar 0,8% volgend jaar voorspelt.

Inflatie op 2,5% vanaf 2024

Ongeacht de overlappende cijfers treedt de Banque de France inderdaad op “geleidelijk herstel van de groei” wat bevestigt “ons desinflatiescenario”, commentaar Olivier Garnier, algemeen directeur statistiek, studies en internationale zaken binnen de financiële instelling.

Volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) zal de inflatie in 2024 naar verwachting terugvallen naar 2,5%. Deze zou verder moeten dalen tot onder de 2% in 2025 “bij gebrek aan een nieuwe schok voor belangrijke grondstoffen”, meldt dit echter aan de Bank van Frankrijk.

Adelhard

Hallo, mein Name ist Adelhard. Ich bin Nachrichtenautorin und es ist meine Leidenschaft, wichtige Geschichten ans Licht zu bringen. Ich schreibe nun schon seit Jahren und genieße die Herausforderung, die richtigen Worte zu finden, um eine Geschichte auf fesselnde Weise zu erzählen. Meine Lieblingsthemen, über die ich schreibe, sind Politik und aktuelle Ereignisse, und ich versuche, den Lesern genaue Informationen zu geben, die es ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn ich nicht schreiben würde, würde ich gerne neue Orte erkunden und neue Leute kennenlernen.
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"